Solární systémy


Jedná se o sestavy komponentů, jenž jsou navrženy tak, aby zajišťovaly optimální zužitkování slunečního záření, a to po celý rok. Životnost komponentů se přitom uvádí zhruba 30 let.

Využití solární techniky se vám nejen vyplatí, jelikož uspoříte až 75% nákladů na ohřev teplé užitkové vody, ale rovněž ušetříte zemi necitlivý zásah díky svému zodpovědnému ekologickému chování. Velkou výhodou je nicméně také to, že se rázem stanete prakticky nezávislými na dodávkách tepelné energie. Uplatnění velkoplošných systémů pro přípravu teplé vody je vhodné zejména pro zdravotnická a sociální zařízení, sportovní zařízení a plovárny, pečovatelské ústavy, hotely aj.

Mezi nejpoužívanější kolektory patří ty, které mají plochu absorbénu cca 2m2. Jeden sluneční kolektor dokáže ohřát přibližně 100l vody denně, a to na teplotu 60°C. Spotřeba vody pro domácnost se běžně pohybuje okolo 200-300l/den.            

Ovšem pokud byste měli zájem využít kolektory i na přitápění, musela by být kolektorová plocha zvětšena. Nejčastější využití solárních systému je na ohřev užitkové vody, vytápění objektu a ohřevu bazénové vody, přičemž využití pro ohřev užitkové vody je nejvýhodnější v porovnání s výší investic a dosažených úspor, jelikož nejméně zaplatíme a nejvíce získáme.

U ohřevu vody v bazénu doporučujeme opatřit hladinu solární plachtou. Využitím solátrního systému si můžete výrazně prodloužit sezónu. Když porovnáme výši investic a výši úspor, využití pro vytápění objektu je nejméně výhodné. Na vytápění objektu je možno použít solární systém, ale pouze v případě, že je daný solární systém v létě používán na vytápění systému.


http://marko-realizace.cz/?page=produkty/solarni-systemy