Střešní izolační systém


Montáž je prováděna uložením polystyrénových tvarovek mezi krokve a klešiny bez nutnosti použití folií a parozábran.

Izolační polystyrénové tvarovky jsou opatřeny žlábky pro odvod kondenzátu, šikminami pro překrytí spojů a drážkami pro zámkové latě. Rastrování tvarovek umožňuje provedení silnovrstvých vápenocementových omítek armovaných stavebním pletivem Restylen.

POUŽITÍ A VÝHODY STŘEŠNÍHO IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

Použití střešního izolačního systému

  • střechy sedlové, pultové a valbové
  • stropní konstrukce
  • dodatečné zateplení střech

Výhody střešního izolačního systému

  • montáž nevyžaduje odstranění krytiny
  • jednoduchá montáž svépomocí
  • vytvoření termo a hydroizolace
  • přirozená absorpce vody a par, nízká difúze
  • možnost provádění průběžné údržby

SKLADBA SYSTÉMU STŘEŠNÍHO IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

Střešní izolační tvarovka

Střešní izolační tvarovky jsou vyráběny přímo na míru dle roztečí mezi krokvemi. Tvarovky jsou z vnější strany opatřeny žlábky pro odvod kondenzátu vznikajícího mezi izolací a střešní krytinou.

Ze strany interiéru jsou tvarovky opatřeny dřážkami pro zámkové latě, jimiž se tvarovka zajišťuje na krokve. Tvarovky mohou být dle požadavku zákazníka opatřeny rastrováním, které umožňuje v kombinaci s armovacím pletivem Restylen nanesení silnovrstvých jádrových omítek.

Dorazové lišty

Dřevěné dorazové latě slouží montážníkovi k vymezení prostoru mezi střešní izolační tvarovkou a střešní krytinou. Zároveň usnadňují docílení správné rovnosti plochy. Dorazové latě se dodávají v průřezu 20x20 mm, délky dle požadavků montážní firmy.

Zámkové latě

Zámkové latě (tzv. konta-latě) jsou určeny k zajištění střešních izolačních tvarovek mezi krokvemi. Ze strany interiéru jsou tvarovky opatřeny drážkami pro tyto latě. Zámkové latě jdou dodávány v průřezu 25x48 mm a délky 3-4 m.

Finální povrchové úpravy

Střešní izolační systém je doporučeno ze strany interiéru opatřit silnovrstvými vápenocementovými omítkami, které svými vlastnostmi přispívají ke správné funkci tepelně-izolačního souvrství. Silnovrstvé omítky tj. 10-15 mm se armují speciálním pletivem Restlem, které je součástí dodávek.

Izolační tvarovky je možno opatřit také dřevěným obkladem, OSB deskami případně sádrokartonem. V takovém případě jsou polystyrénové tvarovky dodávány bez rastrování.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tepelně izolační vlastnosti střešního systému

Izolant

Tl. izolantu

Součinitel prostupu tepla U

Tepelný odpor R

Součinitel tepelné vodivosti

EPS 100S

100 mm

0,35 W/m2K

2,700 m2. K/W

0,037 W/m.K

EPS 100S

120 mm

0,29 W/m2K

3,240 m2. K/W

0,037 W/m.K

EPS 100S

140 mm

0,25 W/m2K

3,780 m2. K/W

0,037 W/m.K

EPS 100S

160 mm

0,22 W/m2K

4,320 m2. K/W

0,037 W/m.K

EPS 100S

180 mm

0,20 W/m2K

4,860 m2. K/W

0,037 W/m.K

DIFŮZE VODNÍCH PAR

Srovnání difúzního toku okrajové podmínky obytné místnosti:

Konstrukce běžná g= 4,71 .10-9(kg.m-2.s-1) 1x Konstrukce SEPAS g= 43,39 .10-9(kg.m-2.s-1) 9,2x

Střešní izolační systém SEPAS je 9,2x propustnější pro vodní páru, než konstrukce běžné s foliemi.


http://marko-realizace.cz/?page=produkty/zateplovaci-systemy/stresni-izolacni-system