Partner pro Vaše stavby

Kotvící systémy

Kotvení síťovými rozpěrkami je patentově chráněnou technologií, která je založena na zapěnění kovového svitku s čtvercovými oky montážní PUR pěnou, případně expanzním lepidlem.

Takto vytvořený kotvící spoj se vyznačuje:

  • vysokou přídržností (bez ohledu na soudržnost podkladu)
  • v souvrství nevytváří tepelné mosty
  • plní funkci distanční, fiatační a fixační

Síťová rozpěrka byla oceněna v rámci soutěže INOVACE ROKU 2006, která je vyhlašována AIP ČR asociací pro inovační podnikání.

POUŽITÍ KOTVÍCÍHO SYSTÉMU

Dodatečné kotvení systémů ETICS

Domy zateplené kontaktními systémy (ETICS), u kterých se projevují závady v soudržnosti izolačního souvrství, smáčení povrchů, rozevírání spár mezi izolačními deskami, nebo vykazují známky destrukce, je možno úspěšně sanovat s použitím kotvícího systému Síťová rozpěrka, který vychází z českého patentu č. 290 305 a užitného vzoru UV 111 63.

Dodatečné kotvení se provádí z povrchu fasády v místech deformace, nebo do spár mezi izolačními deskami, běžným postupem pro bezkontaktní technologie.

Funkce kotvení systému

Vysoká účinnost přídržnosti rozpěrek vychází z kombinovaného účinku lepícího a mechanického. Samotná rozpěrka je kovový perforovaný svitek, který armuje kotvu vzniklou zapěněním. PUR pěna přichází perforací a slepuje svitek s přilehlými vrstvami a expanduje do všech mezer a nerovností.

Tím vzniká kotvící prvek, jehož pevnost ve všech směrech předčí běžné kotvící systémy a to hlavně v méně soudržných podkladech. Po zapěnění dojde k fixaci všech vrstev, kterými rozpěrka prochází, zatímco PE hmoždinka jen zajišťuje izolant. V případě poškození kotvící a lepící vrstvy zateplovacích systémů se síťovými rozpěrkami obnoví přidržnost k podkladu a zamezí se destrukci. Prodlouží se tak životnost izolačního souvrství. Protože rozpěrky nevytváří tepelné mosty, zlepší se i izolační funkce celého systému.

KOTVENÍ IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ

Montážní postup

Po provedení montáže izolačního systému se vyvrtá otvor příslušného průměru celým souvrstvím min. 50 mm do podkladu. Síťová rozpěrka se zasune až na dno vyvrtaného otvoru tak, aby nepřečnívala přes izolant.

Zapěnění se provádí montážní polyuretanovou pěnou. Po vytvrzení pěny je možno odřezat její přetoky a zahájit provádění povrchových úprav. Doporučené množství síťových rozpěrek při kotvení zateplovacích systémů je 8 kusů na jeden metr2.

KOTVENÍ DO RŮZNÝCH PODKLADŮ

Kombinací expandujícího lepidla Helmipur a síťových rozpěrek lze docílit zvýšené přidruženosti kotvících prvků, a to jak v běžném zdivu, tak v méně soudržných vrstvách (např. polystyrén, ytong, pěnobeton, duté či nesoudržné zdivo apod.). Síťové rozpěrky zaručují několikanásobné zvýšení přídržnosti oproti běžným mechanickým kotvám.

Expandující lepidlo Helmipur v tubách lze s výhodou používat také individuálně k jiným kotvícím a lepícím účelům.

Použití kotvící soupravy:

  • pro kotvení PE hmoždinek v podkladech, kde není zaručena mechanická pevnost suchým rozepřením
  • pro zpevnění a zvýšení přídržnosti a pevnosti kotvy na střih a vytažení kolmo z povrchu
  • pro ploché lepení savých i nesavých materiálů jako jsou obklady, dřevo, kámen, apod. (bez rozpěrek)
  • s použitím rozpěrek nebo armovacího pletiva lze připlátovat praskliny a zpevnit povrchy

 

Novinky

01.09.2010 | Zelená úsporám

Program Zelená úsporám se zaměřuje jak na instalaci zdrojů na vytápění při využití obnovitelných zdrojů energie, tak investice do energetických úspor při..

více informací..
30.08.2010 | Spuštění nových stránek

Vážení návštěvníci, dne 30. 8. 2010 byly spuštěny naše nové internetové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde..

více informací..